Projektové vyučování dne 21. 11. 2022 bylo věnováno ve speciálních třídách Dni televize. Učení zaměřené na obrázkový přenos a komunikaci. Výklad doplnila stručná historie vynálezu 20. století. Žáci byli seznámeni s přínosem televize, ale na druhou stranu také se škodlivostí v podobě závislostního chování, respektive přílišného trávení volného času u tohoto přístroje.