Mezinárodní den opic je oslavován 14. prosince. Tento den se výuka zaměřila na zvýšení povědomí o opicích i ochranu jejich přírodního prostředí. V projektovém vyučování se žáci speciálních tříd během zimního času trochu tropicky zahřáli nejen pracovními činnostmi, ale i pohybovými aktivitami. Během oslav dne opic je povoleno páchat „lumpárny“, což nám žáci předvedli při opičím reji.