Dne 22. 6. 2022 se uskutečnilo ve speciálních třídách projektové vyučování „Den hudby“. Výuka byla tematicky zaměřena na hudební cítění, vyjádření rytmu a na hru na jednoduché hudební nástroje. Cílem projektového vyučování bylo seznámit žáky s širokou škálou možností vyjádření svých pocitů spojených s hudbou – pohybem, hrou na tělo, hrou na nástroje Orffova instrumentáře i hlasovým projevem.