Třída paní učitelky Smiljekové měla projektovou výuku zaměřenou na gramotnost. Dětem byl přiblížen pojem gramotnost a bylo jim vysvětleno, proč je potřebné umět číst, psát a počítat.  Vzdělávání v tento den mělo více různých aktivit, než je během běžné výuky obvyklé.