Poslední dubnový školní den patřil lidovému zvyku – PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Proběhlo čarodějnické učení, opékání buřtů a nakonec došlo i na tu čarodějnici, kterou vyrobily děti 7. a 8. třídy. Třída 9.B připravila pro ostatní ohniště a prostor k opékání 🔥🌭🙂.