Ve dnech 16.10. – 18.10. bude  probíhat na naší škole projekt „Výchova ke zdraví“.

Vyučování v těchto dnech bude zkrácené do 11:35.