V těchto dnech naše škola uspořádala svůj první Velikonoční jarmark, během kterého představila veřejnosti výrobky žáků s velikonoční a jarní tématikou. Slunečný den umožnil pořádat tuto akci před budovou školy, kde byly umístěny stoly s opravdu vydařenými výrobky. Poděkování tak patří nejen žákům, ale i pedagogickému sboru, bez jehož nápadů, podnětů a pomoci by mnohé výrobky nevznikly.