NAEP je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a v úterý 3.května v odpoledních hodinách naše škola přivítala a hostila její členy. Představitelé států Evropské unie shlédli ukázky mimoškolní zájmové činnosti, které naše škola svým žákům umožňuje. Velmi je zaujala učebna PC a zábavné výukové programy, manuální zručnost našich žáků při vyšívání, práci se dřevem či tvorba v keramické dílně. Po prohlídce školy následovala prohlídka historických památek Kadaně.