Ve dnech 19.12. – 22.12.2016 probíhaly ve škole projektové dny „Vánoční dílničky“. Jednotlivé třídy si připravily povídání o vánočních zvycích a tradicích v různých státech světa, žáci vyráběli drobné dárky, připravovali si třídní besídky.