Po celý rok k nám chodila paní Milena Vajnarová, která zde se svým pejskem Emičkou prováděla canisterapii, ta je založena na kontaktu člověka se psem a vzájemné interakci. Canisterapie přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zlepšuje interakci dětí s ostatními dětmi – učiteli – rodiči atd.