Dne 24.2.2017 naše škola pořádala každoroční Masopustní karneval. Opět se mezi žáky objevily velmi originální masky, pro ty nejhezčí a nejzajímavější masky byly připraveny odměny.