Dne 2.2.2012 naše škola pořádala každoroční Masopustní karneval. Opět se mezi žáky objevily velmi originální masky, pro ty nejhezčí a nejzajímavější masky byly připraveny odměny.